Informatie Spreekuren en het Coronavirus

Informatie Spreekuren en het Coronavirus

We zijn gewoon open. Onze volledige podotherapeutische zorg wordt gecontinueerd. Vanwege de uitbraak van het Corona virus (Covid-19) zijn er passende maatregelen genomen, in lijn met de richtlijnen van de overheid, RIVM, GGD en onze eigen beroepsvereniging, de NVvP.

Voorwaarden fysieke behandeling

Daar waar een fysieke behandeling nodig is, is dit mogelijk met in acht name van twee belangrijke overwegingen. De te behandelen patiënt mag geen corona besmettingsgevaar opleveren aan zorgverlener, assistent of medebezoekers in de wachtkamer. Zie de checklist hieronder “Mag ik op de afspraak komen”. De tweede overweging betreft het terughoudend inplannen van fysieke behandelingen bij patiënten waarbij een corona besmetting een ernstig verloop zou kunnen hebben. Zie hieronder de checklist “Terughoudendheid is geboden”.

Mag ik op de afspraak komen

Wij willen u vragen uw afspraak te verzetten wanneer u kort voor de afspraak “ja” zou antwoorden op één of meerdere van onderstaande vragen:

 • Heeft u corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied geweest of (gezins)contacten gehad met een aangetoond corona patiënt?
 • U woont in een instelling of verpleeghuis?
 • Heeft u dysfagie (slikstoornis)?
 • Heeft u symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, kuchen of niezen?
 • Heeft u een loopneus, keelpijn, verhoging (tot 38 graden) of koorts (≥38⁰C)?
 • Ervaart u kortademigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis (blindvliesontsteking oog), een ziek-zijn-gevoel of diarree?
 • Heeft u huisgenoten of gezinsleden met deze klachten?

Terughoudendheid is geboden

Bij extra kwetsbare patiënten zijn wij terughoudend met het inplannen van een fysieke afspraak. Bespreek uw zorgen met ons als één of meerdere van de onderstaande voorbeelden op u van toepassing is:

 • Leeftijd ≥ 70
 • Functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • Chronische hartaandoeningen
 • Ernstige nieraandoeningen (dialyse of niertransplantatie)
 • Verminder weerstand tegen infecties door medicatie of afweerstoornissen
 • Chemotherapie en/of bestraling kankerpatiënten
 • Onbehandelde HIV-infectie of HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3

Uw eigen (hygiëne) maatregelen

Kom zoveel mogelijk alleen naar de afspraak en kom niet te vroeg. Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te wassen of te desinfecteren. Houdt gepaste afstand tot anderen. Zoals landelijk afgesproken, schudden we ook bij Podotherapie La Croix geen handen meer.

Onze (hygiëne) maatregelen

Onze praktijk en onze instrumenten worden al standaard schoongemaakt en gesteriliseerd conform ziekenhuis standaarden. Onze behandelaars hebben adequate beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en handschoenen. Maar er zijn additionele maatregelen zoals extra schoonmaak en desinfectie van contactoppervlakten zoals deurklinken. Ook in de behandelkamer wordt na iedere behandeling de behandelbank, unit en stoelleuningen extra afgenomen. Er hangt een preventiescherm bij de behandelbank en er staan lijnen op de vloer. Wij vragen u de advisering van de medewerkers op te volgen. Dank u wel hiervoor.

Team Podotherapie La Croix

Deel dit

Oefeningen

Uw podotherapeut heeft u oefeningen voor thuis meegegeven. Deze oefeningen zijn in een viertal catergorieën (deel 1-4) verdeeld. Binnen deze categorieën kunt u voorbeeld filmpjes afspelen van de desbetreffende oefeningen.

Bekijk de oefeningen
Informatie Spreekuren en het Coronavirus